Slipte steinfasader Det siste innen slipeutstyr gjør det mulig å utforme betongfasader til ønsket utseende. Med riktig utforming og overflatestruktur kan betongfasader enten fremstå som et individuelt uttrykk, eller underbygge øvrig arkitektur. Attraktive steinfasader...