Energieffektive bygg I betong!

Betong er et tradisjonelt, forutsigbart og utprøvd byggemateriale som brukes i bæresystem, gulv og dekker, innvendige kompakte vegger, og isolerte fasadeelementer.

Hvorfor bygge i betong?

Betong er et svært formbart materiale i tillegg til at det er robust og sterkt. I miljøsammenheng er likevel den aller største fordelen materialets varmemagasinerende evne. Betongens termiske masse gjør at den kan brukes som et varmebatteri som lades opp og avgir varmen eller kulden igjen over tid.

Betongens varmemagasinerende effekt

  • Utnytter passiv solvarme (ved magasinering av varmeenergi) og reduserer dermed behovet for oppvarming i den kalde delen av døgnet.
  • Reduserer behovet for energi til oppvarming med inntil 15 % og kjøling med inntil 25 % (Wærp 2007).
  • Jevner ut temperaturvariasjonene i bygget gjennom døgnet.
  • Kan benyttes sammen med ventilasjon om natten for å unngå behov for kjøling om dagen.
  • Kan bidra til at lavtemperaturvarme og kjølekilder som berg- og jordvarmepumper utnyttes mer optimalt.
  • Redusert energibruk til kjøling og oppvarming kan redusere utslipp av CO2.
  • Over livsløpet så absorberer betongen ca. 33 % av den mengde CO2 som ble sluppet ut ved sementproduksjonen.
Graf som viser termisk stabilitet i betongbygg sammenlignet med bygg i lette konstruksjoner.

Våre tjenester

Ved bruk at moderne metoder, godt håndverk og utstyr av høy kvalitet kan vi realisere selv de mest eksklusive arkitektoniske uttrykk.

Næringsbygg

Egersund betongteknikk er en frittstående leverandør av næringsbygg i betongelementer. Vi tilbyr totalentrepriser eller delentrepriser til konkurransedyktige priser.

Boliger

Egersund betongteknikk har produsert et betydelig antall boliger med betongelementer som byggemateriale. Eneboliger, eneboliger i rekke, tomannsboliger og leilighetsbygg.

Støttemurer

Egersund Betongteknikk har inngått avtale med Ultra Block fra USA om produksjon og salg av deres patenterte “Stone Terra” støttemursystem.

Noen av våre fornøyde kunder