BOLIGER I BETONG

Egersund betongteknikk har produsert et betydelig antall boliger med betongelementer som byggemateriale. Eneboliger, eneboliger i rekke, tomannsboliger og leilighetsbygg.

Kontakt oss for et tilbud!

Planlegger du bygg av bolig eller lignende, – ta kontakt for å be om tilbud. Vi kan gi budsjett-tilbud basert på skisser eller arkitekttegninger. Vi tar gjerne en prat rundt dine ønsker og behov for å skreddersy prosjektet for deg.

Alf Einar Sivertsen

Salgsleder Boliger og Leiligheter

Når bare fantasien setter grenser…

Med slipeutstyr av høy kvalitet og lang erfaring så utformer vi glatte betongfasader i slipt stein med den steinstørrelse, steintype og farge som kunden ønsker.

Med riktig utforming og overflatestruktur kan betongfasader enten fremstå som et individuelt uttrykk, eller underbygge øvrig arkitektur.
De kan enkelt kombineres med andre materialer og tilpasses eksisterende bebyggelse.

Å benytte betongelementer som byggemateriale gir mange fordeler:

  • Produksjonen skjer innendørs under konktrollerte forhold.
  • Rask byggetid gir god byggeøkonomi.
  • Betongbygg kommer best ut i forhold til livstidskostnader og har høy gjenkjøpsverdi.
  • Slipte betongelement er vedlikeholdsfrie – glem maling og råteskader!
  • Betongbygg har lang levetid – flere betongbygg har stått i mer enn 2000 år!
  • Bygg i betongelementer er energieffektive med stor varmemagasineringsevne.
  • Bygg i betongelementer er brannsikre!
  • Egersund Betongteknikk var først i Nord-Europa med å anskaffe avansert slipeutstyr for sliping av betongelementer.
  • Vi har også utstyr for å frese ut logoer el. lignende.

Vi er med deg gjennom hele prosessen!

Vi tilbyr oppføring av råbygg av eneboliger og tomannsboliger. Vi kan gi budsjettilbud basert på skisser med angitt mål, og forpliktende tilbud ut fra arkitekttegninger. Vi vil også foreslå justeringer av konstruksjonsmessig art der vi ser at arkitekten ev. ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til at bygget skal oppføres i betongelementer (ikke alle arkitektkontor har like mye erfaring med elementbygg). Vi kan også anbefale arkitektkontor med lang erfaring med betongelementbygg.

Vi er en frittstående leverandør av isolerte og kompakte veggelementer, trapper, sjakter, balkonger, søyler og brystningselement til både små og store boligprosjekt.

Miljøvennlige byggemetoder

Vi har de siste par årene spesialisert oss på bruk av miljøvennlige byggemetoder I betong, hvor tykkelsen på veggene reduseres ved bruk av fiberarmering, og importerte sjiktbindere I kompositt fra usa som minimaliserer kuldrebroer, kombinert med isolasjon med ekstra høy isolasjonsverdi. Med tynnere vegger økes boareal, og kostnader per m2 reduseres. En bolig på to etasjer og med en grunnflate på 100 m2 kan oppnå ca. 10 m2 ekstra ved bruk av denne metoden.

Energi-effektive boliger I betong

Lufttetthet i boliger har stor betydning for både energibruk og inneklima!

Boliger som er oppført i isolerte prefabrikerte betongelementer har betydelig høyere lufttetthet enn tradisjonelle boliger oppført i reisverk av tre. Byggeforskriftene stiller krav om maksimum 2,5 luftvekslinger per time (ved 50 Pa trykkforskjell). Også håndtverket knyttet til fuging og presisjon i elementdetaljene i skjøtene er viktig for et godt resultat.

De strengeste kravene til lufttetthet stilles til passivhusstandarden, hvor den skal være maksimum 0,6. Vi har nylig målt lufttettheten i våre tre nyoppførte betongboliger på Eigerøy. Alle enkeltmålinger viser mindre enn 0,6 luftvekslinger per time. Velger du en bolig i betong fra oss, så får du en svært energieffektiv bolig med de beste forutsetninger for et stabilt og godt inneklima.

Referanser for Bolig

Arkitekt Boliger

Arkitekt Boliger

Vår satsing på Eneboliger i betongelementer har fått god respons, vi tilbyr nå også kunden som tar kontakt arkitekt tjenester, slik at våres samarbeidende arkitekter ivaretar viktighetene for boliger i betongelementer, men likevel er like kreative å imøtekommende for...

Tre eneboliger i betong levert i Egersund.

Tre eneboliger i betong levert i Egersund.

FAKTA OM EIENDOMMEN Boligen er oppført i prefabrikkerte, 43 cm tykke, isolerte betongelementer. Ytterfasadene er utført i vedlikeholdsfri, slipt, eksklusiv lysitt hellviksstein. Boligene leveres med vedlikeholdsfrie passivvinduer i hardplast. Her får du en...

MONTERING AV TRE ENEBOLIGER I BETONG

MONTERING AV TRE ENEBOLIGER I BETONG

I løpet av knappe fem arbeidsdager ble tre eneboliger montert i Saurdalen på nordre Eigerøy. Se videoen under som viser de fem dagene komprimert til ca. 4 minutter. En av de store fordelene med hus oppført i betong er at produksjonen av elementene skjer under...

OVERLEVERT BOLIG PÅ HELLVIK

OVERLEVERT BOLIG PÅ HELLVIK

Hvis du har kjørt forbi Hellvik de siste månedene så har du trolig lagt merke til den store eneboligen som er under oppføring ved vannet som ligger midt mellom steinbruddene på Hellvik. Nettopp stein fra disse steinbruddene er benyttet i den slipte betongen som denne...

Våre tjenester

Ved bruk at moderne metoder, godt håndverk og utstyr av høy kvalitet kan vi realisere selv de mest eksklusive arkitektoniske uttrykk.

Næringsbygg

Egersund betongteknikk er en frittstående leverandør av næringsbygg i betongelementer. Vi tilbyr totalentrepriser eller delentrepriser til konkurransedyktige priser.

Boliger

Egersund betongteknikk har produsert et betydelig antall boliger med betongelementer som byggemateriale. Eneboliger, eneboliger i rekke, tomannsboliger og leilighetsbygg.
Alf Einar Sivertsen

aes@betongteknikk.no  
(+47) 482 78 723

Støttemurer

Egersund Betongteknikk har inngått avtale med Ultra Block fra USA om produksjon og salg av deres patenterte "Stone Terra" støttemursystem.