MILJØ
Egersund Betongteknikk, Kvalitet & Kompetanse

Energieffektive bygg i betong!

Hvorfor bygge i betong?


Betong er et tradisjonelt, forutsigbart og utprøvd byggemateriale som brukes i bæresystem, gulv og dekker, innvendige kompakte vegger, og isolerte fasadeelementer. Betong er et svært formbart materiale i tillegg til at det er robust og sterkt. I miljøsammenheng er likevel den aller største fordelen materialets varmemagasinerende evne. Betongens termiske masse gjør at den kan brukes som et varmebatteri som lades opp og avgir varmen eller kulden igjen over tid.

Betongens varmemagasinerende effekt
  • Utnytter passiv solvarme (ved magasinering av varmeenergi) og reduserer dermed behovet for oppvarming i den kalde delen av døgnet.
  • Reduserer behovet for energi til oppvarming med inntil 15 % og kjøling med inntil 25 % (Wærp 2007).
  • Jevner ut temperaturvariasjonene i bygget gjennom døgnet.
  • Kan benyttes sammen med ventilasjon om natten for å unngå behov for kjøling om dagen.
  • Kan bidra til at lavtemperaturvarme og kjølekilder som berg- og jordvarmepumper utnyttes mer optimalt.
  • Redusert energibruk til kjøling og oppvarming kan redusere utslipp av CO2.
  • Over livsløpet så absorberer betongen ca. 33 % av den mengde CO2 som ble sluppet ut ved sementproduksjonen.

Tekst og figur er hentet fra "Betong for Energieffektive bygninger - fordelen med termisk masse".
Graf som viser termisk stabilitet i betongbygg
Graf som viser termisk stabilitet i betongbygg sammenlignet med bygg i lette konstruksjoner.