Boliger i betong

Ta kontakt for en uforpliktende boligprat med vår salgsleder : Alf Einar Sivertsen

 AES@Betongteknikk.no eller (+47) 482 78 723

NÅR BARE FANTASIEN SETTER GRENSER!

Egersund betongteknikk har produsert et betydelig antall boliger med betongelementer som byggemateriale. Eneboliger, eneboliger i rekke, tomannsboliger og leilighetsbygg.

Med slipeutstyr av høy kvalitet og lang erfaring så utformer vi glatte betongfasader i slipt stein med den steinstørrelse, steintype og farge som kunden ønsker.

Med riktig utforming og overflatestruktur kan betongfasader enten fremstå som et individuelt uttrykk, eller underbygge øvrig arkitektur.
De kan enkelt kombineres med andre materialer og tilpasses eksisterende bebyggelse.

Å benytte betongelementer som byggemateriale gir mange fordeler:
 
  • Produksjonen skjer innendørs under konktrollerte forhold.
  • Rask byggetid gir god byggeøkonomi.
  • Betongbygg kommer best ut i forhold til livstidskostnader og har høy gjenkjøpsverdi.
  • Slipte betongelement er vedlikeholdsfrie - glem maling og råteskader!
  • Betongbygg har lang levetid - flere betongbygg har stått i mer enn 2000 år!
  • Bygg i betongelementer er energieffektive med stor varmemagasineringsevne.
  • Bygg i betongelementer er brannsikre!
  • Vi anbefaler bruk av vedlikeholdsfrie vinduer i hardplast, så slipper du vedlikehold og råteskader der også.

Vi tilbyr oppføring av råbygg av eneboliger og tomannsboliger. Vi kan gi budsjettilbud basert på skisser med angitt mål, og forpliktende tilbud ut fra arkitekttegninger. Vi vil også foreslå justeringer av konstruksjonsmessig art der vi ser at arkitekten ev. ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til at bygget skal oppføres i betongelementer (ikke alle arkitektkontor har like mye erfaring med elementbygg). Vi kan også anbefale arkitektkontor med lang erfaring med betongelementbygg.

Vi er en frittstående leverandør av isolerte og kompakte veggelementer, trapper, sjakter, balkonger, søyler og brystningselement til både små og store boligprosjekt.

VI HAR DE SISTE PAR ÅRENE SPESIALISERT OSS PÅ BRUK AV MILJØVENNLIGE BYGGEMETODER I BETONG, HVOR TYKKELSEN PÅ VEGGENE REDUSERES VED BRUK AV FIBERARMERING, OG IMPORTERTE SJIKTBINDERE I KOMPOSITT FRA USA SOM MINIMALISERER KULDREBROER, KOMBINERT MED ISOLASJON MED EKSTRA HØY ISOLASJONSVERDI. MED TYNNERE VEGGER ØKES BOAREAL, OG KOSTNADER PER M2 REDUSERES. EN BOLIG PÅ TO ETASJER OG MED EN GRUNNFLATE PÅ 100 M2 KAN OPPNÅ CA. 10 M2 EKSTRA VED BRUK AV DENNE METODEN.
Enebolig i betong - Egersund Betongteknikk

Energi-effektive boliger i betong

Lufttetthet i boliger har stor betydning for både energibruk og inneklima!

Boliger som er oppført i isolerte prefabrikerte betongelementer har betydelig høyere lufttetthet enn tradisjonelle boliger oppført i reisverk av tre. Byggeforskriftene stiller krav om maksimum 2,5 luftvekslinger per time (ved 50 Pa trykkforskjell). Også håndtverket knyttet til fuging og presisjon i elementdetaljene i skjøtene er viktig for et godt resultat.

De strengeste kravene til lufttetthet stilles til passivhusstandarden, hvor den skal være maksimum 0,6. Vi har nylig målt lufttettheten i våre tre nyoppførte betongboliger på Eigerøy. Alle enkeltmålinger viser mindre enn 0,6 luftvekslinger per time. Velger du en bolig i betong fra oss, så får du en svært energieffektiv bolig med de beste forutsetninger for et stabilt og godt inneklima.

Noen av boligene vi har levert - klikk på bilde for å bla