Boliger i betong

NÅR BARE FANTASIEN SETTER GRENSER!

Egersund betongteknikk har produsert et betydelig antall boliger med betongelementer som byggemateriale. Eneboliger, eneboliger i rekke, tomannsboliger og leilighetsbygg.

Med slipeutstyr av høy kvalitet og lang erfaring så utformer vi glatte betongfasader i slipt stein med den steinstørrelse, steintype og farge som kunden ønsker.

Med riktig utforming og overflatestruktur kan betongfasader enten fremstå som et individuelt uttrykk, eller underbygge øvrig arkitektur.
De kan enkelt kombineres med andre materialer og tilpasses eksisterende bebyggelse.

Å benytte betongelementer som byggemateriale gir mange fordeler:
 
  • Produksjonen skjer innendørs under konktrollerte forhold.
  • Rask byggetid gir god byggeøkonomi.
  • Betongbygg kommer best ut i forhold til livstidskostnader og har høy gjenkjøpsverdi.
  • Slipte betongelement er vedlikeholdsfrie - glem maling og råteskader!
  • Betongbygg har lang levetid - flere betongbygg har stått i mer enn 2000 år!
  • Bygg i betongelementer er energieffektive med stor varmemagasineringsevne.
  • Bygg i betongelementer er brannsikre!
  • Vi anbefaler bruk av vedlikeholdsfrie vinduer i hardplast, så slipper du vedlikehold og råteskader der også.

Vi bygger nøkkelferdige eneboliger og tomannsboliger og utformer boliger på bestilling. Vi er en frittstående leverandør av isolerte og kompakte veggelementer, trapper, sjakter, balkonger, søyler og brystningselement til både små og store boligprosjekt.

Vi samarbeider med dyktige arkitektkontorer med lang erfaring med betongelementbygg. Ta gjerne kontakt for en prat om mulighetene!

Nyhet! Vi jobber nå sammen med et dansk arkitektkontor med konseptutvikling av energieffektive boliger i betongelementer.
Enebolig i betong - Egersund Betongteknikk

Energi-effektive boliger i betong

Lufttetthet i boliger har stor betydning for både energibruk og inneklima!

Boliger som er oppført i isolerte prefabrikerte betongelementer har betydelig høyere lufttetthet enn tradisjonelle boliger oppført i reisverk av tre. Byggeforskriftene stiller krav om maksimum 2,5 luftvekslinger per time (ved 50 Pa trykkforskjell). Også håndtverket knyttet til fuging og presisjon i elementdetaljene i skjøtene er viktig for et godt resultat.

De strengeste kravene til lufttetthet stilles til passivhusstandarden, hvor den skal være maksimum 0,6. Vi har nylig målt lufttettheten i våre tre nyoppførte betongboliger på Eigerøy. Alle enkeltmålinger viser mindre enn 0,6 luftvekslinger per time. Velger du en bolig i betong fra oss, så får du en svært energieffektiv bolig med de beste forutsetninger for et stabilt og godt inneklima.

Noen av boligene vi har levert - klikk på bilde for å bla

Lokasjon
Egersund Betongteknikk AS
HOVLANDSVEIEN 70
4374 EGERSUND

(+47) 51 49 00 33

post@betongteknikk.no
Copyright 2015 Egersund Betongteknikk AS
Lokasjon
Egersund Betongteknikk AS
HOVLANDSVEIEN 70
4374 EGERSUND

(+47) 51 49 00 33

post@betongteknikk.no
Copyright 2015 Egersund Betongteknikk AS
Lokasjon
Egersund Betongteknikk AS
HOVLANDSVEIEN 70
4374 EGERSUND

(+47) 51 49 00 33

post@betongteknikk.no
Copyright 2015
Egersund Betongteknikk AS
Lokasjon
Egersund Betongteknikk AS
HOVLANDSVEIEN 70
4374 EGERSUND

(+47) 51 49 00 33

post@betongteknikk.no
Copyright 2015 Egersund Betongteknikk AS